CHÀO THÂN ÁI ! BÀI VIẾT, HÌNH ẢNH CỘNG TÁC CHO BẢN TIN : TRƯỜNG CŨ XIN GỬI VỀ ĐỊA CHỈ NHÓM THỰC HIỆN : loplam3@gmail.com

Thứ Sáu, 10 tháng 9, 2010

Kinh tế 5

-->
Stt
Họ và tên
Địa chỉ
Điện thoại

Chủ nhiệm : Thầy Nguyễn Viết Sản

1
Hoàng Bá Trung
TP.HCM
0913.666666
2
Đỗ Thành Tâm
TP.HCM
0907.738188
3
Đăng Hùng Tâm
TP.HCM
0913.668605
4
Trần Trung Hòa
TP.HCM
0903.931219
5
Vương Ngọc Tiến
TP.HCM
0903.639104
6
Trần Phát Nguyên
TP.HCM
0989.503120
7
Trần Quang Vũ
TP.HCM
0913.633593
8
Dương Chánh Nhẫn
TP.HCM
0913.759769
9
Nguyễn Thị Kim Tài
TP.HCM
0907.574737
10
Nguyễn Thị Thu Hà
TP.HCM
0939.060120
11
Lê Công Thơ
Quy Nhơn
0913.405480
12
Nguyễn Thanh Vân
Quy Nhơn
0903.503614
13
Nguyễn Văn Phàn
Quảng Bình
0905.680505
14
Nguyễn Vĩnh Đại
Quảng Nam
0913.480333
15
Nguyễn Tấn Tổng
Quảng Nam
0905.549197
16
Dương Văn Điểu
Biên Hòa
0919.692916
17
Lục Văn Vị
Biên Hòa
0903.758592
18
Trần Sỹ Oanh
Biên Hòa
0918.805343
19
Nguyễn T. Xuân Mai
Biên Hòa
0918.928600
20
Nguyễn Cương Lĩnh
Biên Hòa
0918.885985
21
Phạm Văn Thắm
Bình Dương
0919.502720
22
Nguyễn Hoàng Trọng
Bình Dương
0919.141041
23
Huỳnh Hữu Phương
Tây Ninh
0918.166830
24
Vũ Đức Kim
Tây Ninh
0918.785051
25
Trần Văn Dương
Tây Ninh
0919.069822
26
Võ Đăng Khoa
Tây Ninh
0918.769869
27
Nguyễn Hoàng Tiếp
Long An
0909.553324
28
Phan Thành Khánh
Cà Mau
0913.893140
29
Sử Tấn Tài
Bạc Liêu
0918.052052
30
Nguyễn Tiến Hưng
Bạc Liêu
0913.730384
31
Trần Văn Hiếu
Cà Mau
0913.987024
32
Trần Minh Để
Cà Mau
0918.328946
33
Ngô Khánh Mẫn
Vũng Tàu
0909.334058
34
Nguyễn Trọng Hải
Vũng Tàu
0909.803432
35
Nguyễn T.Kim Huê
Long An
072.3611916
36
Nguyễn Văn Tèo
Bình Dương
0933.049452
37
Trần Văn Minh
Cà Mau

38
Nguyễn Hoàng Tuấn
USA

39
Nguyễn Minh Hậu
USA

40
Nguyễn T.Bích Dung
USA

41
Nguyễn Minh Xuân
(?)

42
Nguyễn Cảnh Thanh Tùng
Biên Hòa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét