CHÀO THÂN ÁI ! BÀI VIẾT, HÌNH ẢNH CỘNG TÁC CHO BẢN TIN : TRƯỜNG CŨ XIN GỬI VỀ ĐỊA CHỈ NHÓM THỰC HIỆN : loplam3@gmail.com

Thứ Ba, 28 tháng 9, 2010

Các bạn KT3


Từ trái sang phải :
Triệu Văn Lực, Trần Thanh Phương, (.....),Trần Đình Nhàn ,Trương Thị Kim Anh, Nguyễn Thị Hường, Dương Thị Vinh,(.....), Dương Thị Cam, Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Thị Bẻo, Trần Thị Thu Hương.






















Từ trái sang phải
Nguyễn Thị Kính, Cái Đức Bính, Nguyễn Hoàng Minh, Hồ Văn Hùng (Đứng), Nguyễn Văn Tấn,(.....) ,(.......) , Đoàn Thạnh,  Nguyễn Thị Sa, Phạm Hùng Vũ, Nguyễn Quốc Cường, Dương Thanh Bình.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét